Het aanjagen van blijvend ondernemerschap en vernieuwing om daarmee samen leren, ontmoeten en onderzoeken met professionals te stimuleren en zo aansluiting te maken bij de steeds veranderende beweegcultuur.

Introductie

Sport Spel Uitleen en Innovatie Zwolle, of kortweg SSPUIZ, is een initiatief van Nijha B.V. en Calo Windesheim.  Het SSPUIZ wordt een fysieke plek binnen Windesheim waar ondernemerschap en vernieuwing wordt aangejaagd door de samenwerking tussen studenten, Nijha B.V. en Calo Windesheim. Door elkaar te ontmoeten, samen te leren en te onderzoeken versterken deze professionals de bewegingscultuur.

Het SSPUIZ heeft verbindingskracht, is inspirerend en stimulerend. Het is niet alleen een fysieke plek, maar ook een ideeëngenerator voor sport en spel in onderwijs, zorg en vrije tijd. Naast het uitlenen van sport- en spelmateriaal, is het SSPUIZ een platform waar nieuwe concepten worden onderzocht, ontwikkeld en getest in de praktijk.

Logo SSPUIZ met payoff

Lenen

Studenten van de sportopleidingen van Windesheim kunnen spullen lenen bij SSPUIZ voor hun stage of studie opdracht.

Huren

Bedrijven en organisaties kunnen leuke spellen huren voor teambuilding activiteiten en blacklight sporttoernooien. 

Experimenteren

SSPUIZ experimenteert samen met werkveld en onderwijs. Zo ontwikkelen we nieuwe sport & spel innovaties.